Buduj z
naturą

Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo!

W tej zakładce będziemy prezentować wszystkie zapytania ofertowe dotyczące rozwoju produktu. jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym przedsiębiorstwem w zakresie wykonawstwa usług, zapraszamy do śledzenia strony na bieżąco

Zapytanie nr. 3

zapytanie-ofertowe-nr3-stoisko1(1) Załącznik-nr-2-Zapytanie-ofertowe-stoisko-targowe-3.2017

Zapytanie nr. 4

Załącznik-nr-2-Zapytanie-ofertowe-szkolenie-+-program-1.2018 Zapytanie-ofertowe-szkolenie-+-program-1.20181(1)

Zapytanie nr. 5 – rozstrzygnięte

zapytanie-ofertowe(1) zapytanie-ofertowe-2.2018_załączniki_organizacja-targów-2018_09022018-1

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 9.02.2018r.

Firma MAGNUM Aleksandra Tyszka-Filipek Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 17.02.2018r. r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 9.02.2018roku na „usługi organizacji wyjazdów i obsługi  targów oraz indywidualnych misji gospodarczych/handlowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Ofertę złożyło trzech wykonawców. Jedna oferta została odrzucona ze względu na niespełnienie warunków formalnych. Dwie oferty spełniły wszystkie wymagania, a jedna z nich uzyskała najwyższą ilość punktów na realizację  dwóch etapów: pierwszego i trzeciego  (w sumie 200 pkt.) Na realizację etapu drugiego nie wpłynęły oferty.

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji usługi etapu I i etapu III została firma:

Romuald Babiński ROMB ELEKTRONIK

18-300 Zambrów, ul. Grunwaldzka10/46

NIP 7231415360

Zapytanie nr. 6

Zapytanie-ofertowe-film-3.2018(1) Zapytanie-ofertowe-film-3.2018-załączniki-1(1)

Zapytanie nr. 7

Nowy-Dokument-2018-03-02-11.46.42(1) Zapytanie-ofertowe-film-3.2018-załączniki-2(1)

Dotyczy: Zapytanie ofertowe 3/2018 z 1.03.2018r. na produkcję filmu informacyjno- promocyjnego

Witam serdeczne,

Z uwagi na istotną rozbieżność Państwa oferty w stosunku do szacowanej wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o przesłanie szczegółowej kalkulacji realizacji zamówienia zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Na odpowiedź czekamy do 12.03.2018r. do godziny 12.00.

Podstawa: Zapytanie ofertowe 3/2018 z 1.03.2018, VIII Zastrzeżenia, W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym Wykonawca nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

Zapytanie nr. 8

Nowy-Dokument-2018-03-19-13.18.30 Załączniki-Zapytanie-ofertowe-film-4.2018

Firma MAGNUM Aleksandra Tyszka-Filipek Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 28.03.2018r.r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 19.03.2018r. roku na „Produkcja filmu informacyjno- promocyjnego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Ofertę złożyło 9 Wykonawców. Trzy oferty podlegały odrzuceniu, nie spełniły wymogów formalnych. Pozostałe oferty spełniły wszystkie wymagania, a jedna z nich uzyskała  najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma PRO-FILM VIDEO-FILMOWANIE Dariusz Ceckowski, 18-300 Zambrów, ul. Wilsona 2

Zapytanie nr. 9

zapytanie-ofertowe-stoisko Zapytanie-ofertowe-stoisko_targowe_5.2018_19032018

Firma MAGNUM Aleksandra Tyszka-Filipek Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 28.03.2018r.r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 19.03.2018r. na „budowa mobilnego stoiska wystawienniczego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Ofertę złożył 1 wykonawca. Oferta spełniła wszystkie wymagania i uzyskała  najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy została firma Drukarnia Reklamy Piotr Groszfeld,18-300 Zambrów, ul. Wądołkowska 25

Zapytanie ofertowe nr. 10

zapytanie ofertowe 3.2018_organizacja targów 2018_28092018 zapytanie+podpisyy

Firma Magnum Aleksandra Tyszka-Filipek Sp. z o.o. pragnie poinformować, że w dniu 8.10.2018r. r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 28.09.2018r. roku na ” usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Ofertę złożyło 2 Wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania, uzyskały 100 pkt.

Z przyjemnością informujemy, że do realizacji usług zostały wybrane następujące firmy w zakresie:


Etap I – Transport elementów zabudowy stoiska oraz eksponatów płyt cellumitowych oraz Etap III – Obsługa techniczna stoiska
Romuald Babiński
Grunwaldzka 10/46
18-300 Zambrów
NIP 7231415360

Etap II – Organizacja oficjalnych pokazów i prezentacji oferty produktowej
Sylwester Gołaszewski
Plac Sikorskiego 3
18-300 Zambrów
NIP 723 157 18 06

Zapytanie ofertowe nr. 11

zapytanie ofertowe 1.2019_organizacja targów 2019

Zapytanie ofertowe nr. 12

zapytanie ofertowe 2.2019_organizacja misji 2019

Zapytanie ofertowe nr. 13

zapytanie ofertowe 1.2020_organizacja targów i misja

Nie wpłynęła żadna oferta. Oferent nie został wybrany.

Zapytanie ofertowe nr. 14

zapytanie cellumit nr 14


© Wszelkie prawa zastrzeżone CELLUMIT
Projekt i realizacja: Goweb Studio
Szybki kontakt    tel.: 602 196 779, e-mail: biuro@cellumit.pl